Tillbehör

För att montera ett undertak behövs olika typer av komponenter eller tillbehör i form av upphängnings- och infästningsanordningar, m m.

Kopplingar och beslag

De olika undertakssystemen har ofta smarta beslag och kopplingar för att snabbt och enkelt kunna montera ihop profilerna med varandra eller med hålbanden. Fjädrande beslag används för att hålla undertaksskivor på plats. 

Upphängningsanordningar

Genom upphängningsanordningar förbinds bärkonstruktionen med fästdon.

Upphängningsanordningar behöver i allmänhet kunna regleras för att undertaket i efterhand ska kunna justeras i horisontellt läge.

De vanligaste upphängningsanordningarna är:

 • Pendel med spännfjäder
 • Justerbar pendel
 • Hålband
 • Fast pendel (nonius-pendel) – används vid stumt, nedpendlat montage

Infästningsanordningar

Infästningsanordningar behövs för att förbinda upphängningsanordningar och enskilda undertaksprodukter med det bärande underlaget.

De vanligaste infästningsanordningarna är:

 • Skruv
 • Nitar
 • Fästbleck
 • Expanderskruv

Beslag

Beslag används för att säkra upphängningsanordningar, bärverk och undertaksprodukter så att de inte rubbas ur sitt läge.

De vanligaste beslagen är:

 • Clips
 • Ögleexpander
 • Krokar
 • Skarvbleck
 • Armaturclips

Övrigt

 

 • Armaturclips
 • Dekorationsclips (för upphängning av skyltar, m m)