Tillbehör

För att montera ett undertak behövs olika typer av komponenter eller tillbehör i form av t ex upphängnings- och infästningsanordningar.

Kopplingar och beslag

För att underlätta montaget av ett bärverk är de flesta undertakssystem försedda med  någon form av koppling eller beslag. Det gör det enkelt att montera ihop profilerna och på så sätt möjliggöra ett snabbt montage av själva bärverket.

Många gånger används olika typer av beslag för att hålla undertaksskivorna på plats. 

Upphängningsanordningar

Genom upphängningsanordningar förbinds bärkonstruktionen med fästdon.

Upphängningsanordningar behöver i allmänhet kunna regleras för att undertaket i efterhand ska kunna justeras i horisontellt läge.

De vanligaste upphängningsanordningarna är: 

 

 • Pendel med spännfjäder
 • Justerbar pendel
 • Hålband
 • Fast pendel (nonius-pendel), vilket används vid stumt, nedpendlat montage

Infästningsanordningar

Infästningsanordningar behövs för att förbinda upphängningsanordningar och enskilda undertaksprodukter med det bärande underlaget, som innertak eller takstolar.

De vanligaste infästningsanordningarna är:  

 

 • Skruv
 • Nitar
 • Fästbleck
 • Expanderskruv

Beslag

Beslag används för att säkra upphängningsanordningar, bärverk och undertaksprodukter så att de inte rubbas ur sitt läge.

De vanligaste beslagen är:  

 

 • Clips
 • Ögleexpander
 • Krokar
 • Skarvbleck

Övrigt

 • Armaturclips
 • Dekorationsclips (för upphängning av skyltar, m m)