Undertak dikt an yttertak

Enkel och kostnadseffektiv lösning med bibehållen estetik

Adolfsbergsskolan är Knivsta kommuns andra certifierade passivhusskola. Skolan, som invigdes i december 2018, är ämnad för 660 elever i årskurs 5 – 9.

Skolan har höga krav på hållbarhet, inomhusmiljö och akustik. Skolmiljön ska vara lugn och trygg samtidigt som den uppmuntrar till kreativitet, social samvaro och studiero. Bl a har Rockfon Industrial Nature monterats med skruv och bricka direkt mot yttertaket, vilket är en enkel och kostnadseffektiv lösning.

Att en lösning är enkel och kostnadseffektiv behöver inte alls betyda att det estetiska uttrycket har fått stryka på foten. Se ett urval av bilder här:

Foto: Ola Österling
Arkitekt: Mattias Palme, LLP Arkitektkontor
Undertak: Rockfon Industrial Nature
Undertaksmontage: Vaner AB, Arlandastad

Se fler inspirerande projekt i fotogalleriet: