Aktuella byggen: Det viktiga undertaket

Nr 1, 2024 (specialbilaga)

I det senaste numret av Aktuella byggen intervjuas Peter Holmblad, ordförande, och Bengt Öquist, verksamhets­ansvarig, om det viktiga under­taket och om hur föreningen och dess medlemmar till­sammans verkar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete till­sammans med en sund affärs­mässig verk­samhet.

Vår ambition är att om man anlitar våra medlemmar så får man en entreprenad som hjälper entreprenören i fråga aktivt framåt, säger Bengt Öquist.

– Vi jobbar oavkortat med att höja kompetensen hos med­lemmarna. Målet är att de ska bli skickligare på att hantera dagliga problem, och vi försöker till­godose allas behov så gott det går, i ett spann från mindre bolag till bolag som omsätter flera hundra miljoner, säger Peter Holmblad.

Reportaget innehåller fina miljö­bilder från receptions- och restaurang­miljöer.

 

Reportaget om undertak av Aktuella byggen