En kontorsmiljö med fokus på välbefinnande

Människor som trivs bra presterar bättre. Det har arkitekt-teamet bakom Eminent tagit fasta på. De har låtit byggnaden öppna sina armar mot omgivningen och bjuda in alla till att utforska rum och element inne i byggnaden. Luft, vatten, ljud, ljus, kost, motion och välbefinnande är nyckelorden.  

Här har Troldtekts naturgrå akustikplattor med ultrafin struktur och rak kant för synlig profil använts. Dels för att bidra till den akustiska nivån men också för att skapa en nostalgisk dimension akustikskivor i svenskt trä.

Människor påverkas positivt om de slipper oönskade ljud medan de arbetar och umgås. En lugn atmosfär är därför avgörande för de som arbetar i Eminent. Därför har man arbetat medvetet med att ta fram ett sunt akustiskt landskap. Bredden av material skapar en visuell variation, där den gemensamma nämnaren är taktila ytskikt och densitet. 

Eminent är den första WELL-certifierade kontorsbyggnaden i Norden. Byggnaden är  dessutom certifierad som miljöbyggnad på guldnivån.

 

Troldtekt: Troldtekt akustikplattor i naturgrå kulör - Eminent, Malmö

 

Fastighet:
Kontorsbyggnaden Eminent utanför Malmö
Material
Troldtekts akustikplattor i naturgrå kulör och med ultrafin struktur. Kantprofilen är rak för synlig profil.
Arkitekt:
Kanozi Arkitekter
Foto:
Tommy Kosior, Troldtekt A/S

 

=> Se fler exempel av Troldtekts projekt

 

Troldtekt i hållbara byggnader

Läs mer om hur Troldtekt bidrar till certifiering av hållbara byggnader i deras broschyr:

=> Troldtekt i hållbara byggnader