Fair Play Bygg:

INITIATIVET SOM BEKÄMPAR OSERIÖSA AKTIVITETER INOM BYGGBRANSCHEN

Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening med syfte att skapa sunda och trygga arbetsplatser, där företagen kan konkurrera på lika villkor. Initiativet stödjer myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen.

Det statliga stödet vid korttidspermittering har väckt intresse bland oseriösa byggföretag. Enligt fackförbundet Byggnads har uppenbara fuskare försökt lura till sig pengar, rapporterar byggnadsarbetaren.se.

Fair Play Bygg tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet i byggbranschen och ser till att föra den vidare till rätt myndighet.

På deras sida, Om Fair Play Bygg, kan man anmäla oseriösa aktörer inom byggbranschen.

Fair Play Bygg granskar och värderar sedan inlämnad information, och hanterar den enligt GDPR. Vid behov kan de komplettera den med information från andra uppgiftslämnare. De sammanställer sedan informationen för att förenkla myndigheternas arbete om de ser att informationen bör utredas ytterligare.

Läs mer om det lovvärda initiativet här:
=> Fairplaybygg.se

 

Källa: Fairplaybygg.se

Projektet Fair Play Bygg ägs till hälften var av Stockholms Byggmästareföreningen och Byggnads Stockholm-Gotland.