Fastighetsbolag först ut med certifieringen Well som första svenska arbetsplats

På Castellums regionkontor i Stockholm ligger fokus på hälsa och välmående. Som första svenska arbetsplats har fastighetsbolaget valt att certifieras enligt byggstandarden Well för en arbetsplats där medarbetarna trivs och kan prestera bättre.

Taken är klädda med akustiktaket Ecophon Master A som skapar en behaglig ljudmiljö på det aktivitetsbaserade kontoret.

 

Ecophon: Akustiktak med Ecophon Master A, Castellum, Stockholm

 

Fastighet:
Castellum
Material
Akustiktaket Ecophon Master A

 

 => Se fler exempel av Ecophons projekt

 

 

 

Well Building Standard i Sverige

Well Building Standard är en certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

Certifieringen används för byggnader, kommersiella interiörer och stadsdelar. Det är ett globalt certifieringssystem anpassat för den svenska marknaden, men som ägs av den amerikanska icke-vinstdrivande organisationen International Well Building Institute (IWBI).

=> Well Building Standard i Sverige

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner