Ute nu

Beställ KMA-mallar för undertaksbranschen

Undertaksföreningen har tagit fram branschgemensamma mallar i form av en KMA-handbok med bilagor som checklista, egenkontroll och avvikelserapportering för din KMA-pärm.  

Beställ mallarna av Undertaksföreningen:

=> Beställ KMA-mallar
=> Auktorisationen Säkert undertak