Ute nu

Beställ KMA-mallar för undertaksbranschen

Undertaksföreningen har tagit fram branschgemensamma mallar i form av en KMA-handbok med bilagor som checklista, egenkontroll och avvikelserapportering för din KMA-pärm.  

Framsida på KMA-handbok
Framsida på KMA-checklista

Beställ mallarna av Undertaksföretagen:

=> Beställ KMA-mallar
=> Auktorisationen Säkert undertak

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner