Man ska inte behöva välja mellan bra akustik och god hygien

Efter två år med Corona-pandemin är kraven på hygien högre än någonsin. Samtidigt läggs det i högre grad vikt vid bra akustik som främjar inomhusmiljön och det allmänna välbefinnandet.

För att möta dessa parametrar har Rockfon introducerat akustiktaket CleanSpace, som är utvecklat särskilt för hygieniska miljöer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, datacenter, matsalar, badrum och liknande.

Fler och fler utrymmen behöver upprätthålla en hygienisk- och ibland steril miljö utformad för användarnas hälsa och välbefinnande.

Rockfons produktserie CleanSpace har designats för att upprätthålla högsta nivå av renlighet. Den erbjuder en unik balans av akustisk komfort, rengöringsförmåga och motståndskraft mot fukt och bakterier. Undertaket kan dessutom enkelt rengöras utan att det skadas.

Serien innehåller fyra akustiska undertaksskivor och man väljer lösning efter rummets hygieniska behov. Behoven kan vara ISO-klassificering för renrum, motståndskraft mot mikroorganismer, låg- eller högtrycksrengöringsförmåga, UVC- eller ozonrening  eller lufttryckskontroll.

 

Rockfon: Cleanspace, Läkemedelsindustri

 

Material
Akustiktaket Cleanspace

 

 => Se fler exempel av Rockfons projekt