Undertaksföreningen:

lärar­ledd montörs­utbildning 14/10 på distans

Montörs­utbildningar hade fram till Corona-pandemins utbrott hållits på olika orter i landet men stoppades p g a risk för smitt­spridning i början av mars.

Undertaks­föreningen anordnar nu ytterligare en lärar­ledd montörs­utbildning på distans.

Virtuell utbildning

Läs mer eller anmäl dig till utbildningstillfället den 14 oktober via Undertaksforeningen.se:

=> Virtuell montörsutbildning: 14 oktober 2020