Aktuella byggen: Undertak förenar

Nr 6, 2022

Undertak som fenomen tas upp i ett utförligt reportage i det senaste numret av Aktuella byggen.

Undertaksföretagens ordförande Peter Holmblad beskriver undertakets fördelar liksom det nybyggda hotell i Göteborg som han nyligen besökt, där man lyckats förena en tilltalande arkitektur med den högsta absorptionsklassen för ljud.

”Ett undertak ska både vara snyggt och funktionellt. Bland annat ska det bidra till god akustik och goda ljusförhållanden”, säger Peter.

Förutom undertakets olika kvalitéer berättar Peter även om Säkert undertak, auktorisationen för undertaksentreprenörer, som ställer strikta krav på montage, utbildning, ledarskap, m m.

Reportaget innehåller fina miljöbilder från bl a Jacy’s i Göteborg och ett sammanträdesrum från EU-kommissionen

 

Reportaget om undertak av Aktuella byggen