Undertaksbranschen inför auktorisationen Säkert undertak

Den 1 januari 2019 börjar den nya auktorisationen Säkert undertak för undertaksentreprenörer att gälla. Regelverket och certifieringen har tagits fram av Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier. Redan inför årsskiftet hade femton undertaksföretag hunnit bli auktoriserade.

För att skydda beställare av undertak från olika typer av fel ser vi att det är angeläget för oss som branschorganisation att kvalitetssäkra företag och ge beställare möjlighet att välja auktoriserade undertaksföretag framför andra anonyma aktörer i branschen, säger Bengt Öquist, Undertaksföreningens ordförande.

Därför ställs strikta kriterier på undertaksmontage, ledarskap och företagets förmåga att följa lagar och riktlinjer. Beställaren kan genom att anlita ett auktoriserat undertaksföretag lättare undvika fel som tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete eller icke affärsmässig verksamhet.

Säkert undertak ersätter den tidigare auktorisationen.

=> Säkert undertak